O nas

Oferta

Publikacje/dydaktyka

Realizacje

Kontakt

Firma posiada ponad 35 letni staż w swojej działalności geodezyjnej.

 

Wykonujemy szeroki asortyment prac geodezyjnych: od wykonywania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, tyczenia obiektów budowlanych i przyłączy, a następnie inwentaryzacji budynków i budowli oraz przyłączy (prąd, woda, gaz,kanalizacja) i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do odbioru budynków.

 

Wykonujemy podziały nieruchomości budowlanych i rolnych. Specjalizujemy sie również w opracowaniach dokumentacji geodezyjno-prawnych: np. do założenia ksiąg wieczystych, koniecznych opracowań do wniosków sądowych (spadki, obrót nieruchomościami, regulacje stanów prawnych) lub do spraw prowadzonych w urzędach (doświadczenie biegłego). 

 

Badania, poszukiwania i analiza dokumentów archiwalnych.

 

Wykonujemy prace ustalania granic nieruchomości w zakresie rozgraniczeń, wznowień granic, aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

 

Zlecenia przyjmujemy z terenu m.Krakowa i sąsiednich gmin. W okresie swojej wieloletniej działalności wdrażamy nowoczesne technologie, pracujemy na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym i licencjonowanym oprogramowaniu.

 

Współpracujemy z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi w zakresie geodezji, kartografii i fotogrametrii.

 

 

Kontakt: tel: 12 633 99 29; tel.kom. 601 097 708
email: emilia.wrona@poczta.onet.pl

Usługi Geodezyjne

mgr inż. Emilia Wrona